เรื่องอัพเดท

ก่อตั้ง

แบรนด์โอชา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในชื่อ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

โรงงานตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู  59 จังหวัดสมุทรปราการ  บนเนื้อที่ประมาณ  15 ไร่ พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจนั้นมาจากรูปแบบครอบครัวระยะเวลากว่า  30 ปี จากนั้นธุรกิจก้าวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคโดยทั่วไป   จึงได้ริเริ่มตั้งชื่อแบรนด์  “โอชา” ความหมายครอบคลุมเรื่องความอร่อย   โดยคุณพยงค์ แซ่ลิ้ม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ณ  ปัจจุบันมีพนักงานกว่า   400 คน  บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีเครื่องจักรทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิตโปรดักส์ในเครือ เน้นถูกหลักอนามัย  สะอาด อร่อย สด ใหม่เสมอ เฉกเช่นสโลแกน  “อร่อยทุกที่…ที่มีโอชา”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*