เรื่องอัพเดท

ความเป็นมา

แบรนด์โอชา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในชื่อ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

โรงงานตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู  59 จังหวัดสมุทรปราการ  บนเนื้อที่ประมาณ  15 ไร่ พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจนั้นมาจากรูปแบบครอบครัวระยะเวลากว่า  30 ปี จากนั้นธุรกิจก้าวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคโดยทั่วไป   จึงได้ริเริ่มตั้งชื่อแบรนด์  “โอชา” ความหมายครอบคลุมเรื่องความอร่อย   โดยคุณพยงค์ แซ่ลิ้ม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ณ  ปัจจุบันมีพนักงานกว่า  400 คน  บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีเครื่องจักรทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิตโปรดักส์ในเครือ เน้นถูกหลักอนามัย  สะอาด อร่อย สด ใหม่เสมอ เฉกเช่นสโลแกน  “อร่อยทุกที่…ที่มีโอชา”

 

 

ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจ แบรนด์ โอชา  เนื่องจากได้รับรองมาตรฐานโรงงานและผลิตภัณฑ์นั้น จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยาได้ ออกใบรับรอง อ.ย. การวางแผนการตลาดบริษัทมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ประกอบด้วย  หมูหยอง , หมูยอ , น้ำพริกหมูหยอง , ไส้กรอก , ปีกไก่นิวออนลีน , ลูกชิ้น , น้ำพริกตาแดง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการตรวจสอบประเมินผลตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193 ) พ.ศ.2543 ในเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220 ) พ.ศ. 2544 เรื่องน้ำบริโภคภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่ 3 ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2547 ตามลำดับ

 

 

และผลิตภัณฑ์ทางบริษัทฯ ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร อาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข Food Safety  จ.สมุทรปราการ และได้รับโล่รางวัลอาหารดีเด่นปี 2546 ครั้งที่  6 รางวัลอาหารดีเยี่ยม ปี 2546 ครั้งที่  5 รางวัลประกอบกิจการอาหารมาตรฐานและเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด อุตสาหกรรมรายสาขาแปรรูปจากเนื้อสัตว์อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*