เรื่องอัพเดท

พันธกิจ

  • มีการอบรมพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญสม่ำเสมอ
  • วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
  • ฝึกพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ คู่มีคุณธรรม พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ  และไม่ก่อเรื่องเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมบริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว  ภายใต้สัญลักษณ์แบรนด์โอชา
  •  เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อความ ปลอดภัย แก่ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรต่างๆ สร้างความยั่งยืนแบบกลยุทธ์ “ปากต่อปาก”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*