เรื่องอัพเดท

แบรนด์โอชา เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มผู้หญิงกับเด็กที่ด้อยโอกาสของ “มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง”

นางสาวมัจจติกา อภิภัทรโชติกุล พร้อมนายสุธิพงศ์ แสงหิรัญ ที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด หรือแบรนด์โอชา ตัวแทนร่วมงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม ติดเชื้อเอดส์ และถูกทอดทิ้งของ มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยมีคุณสมจิตร วงศ์อนันต์ หัวหน้าฝ่ายรับบริจา รับมอบ ณ บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆนี้

.

.

ที่มา https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_1141134

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*