เรื่องอัพเดท

“โอชา”ให้กำลังใจผู้หญิง-เด็กด้อยโอกาส

นางสาวมัจจติกา อภิภัทรโชติกุล พร้อมนายสุธิพงศ์ แสงหิรัญ ที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด หรือ แบรนด์โอชา ตัวแทนร่วมงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม ติดเชื้อเอดส์ และถูกทอดทิ้งของ มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยมีคุณสมจิตร วงศ์อนันต์ หัวหน้าฝ่ายรับบริจาคเป็นตัวแทน รับมอบ ณ บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆนี้

.

.

ที่มา https://www.dailynews.co.th/article/645823

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*