เรื่องอัพเดท

ความเป็นมา

ธันวาคม 25, 2017 ochagrou 0

แบรนด์โอชา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในชื่อ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โรงงานตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู  59 จังหวัดสมุทรปราการ  บนเนื้อที่ประมาณ  15 ไร่ พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจนั้นมาจากรูปแบบครอบ [อ่านเพิ่ม…]

พันธกิจ

ธันวาคม 25, 2017 ochagrou 0

มีการอบรมพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญสม่ำเสมอ วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ฝึกพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ คู่มีคุณธรรม พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ  และไม่ก่อเรื่องเสื [อ่านเพิ่ม…]

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งแบรนด์โอชา

ธันวาคม 25, 2017 ochagrou 0

คุณพยงค์ แซ่ลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารงานพร้อมคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์แบรนด์โอชาในเครือทั้งหมด ยึดคติประจำใจในการขับเคลื่อนการทำงาน ลำดับแรก ความจริงใจต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญด้านคุณภาพวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม หัวใจหลักด้านการคัดเครื่องจักรผลิตสินค้าต้องได้มาตรฐานระดับสากล  และซื่อส [อ่านเพิ่ม…]

ค่านิยมแบรนด์โอชา

ธันวาคม 25, 2017 ochagrou 0

สร้างความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและคุณภาพ สินค้าในเครือต้องมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในความสะดวก ความอร่อย และความรวดเร็ว ในยุคปัจจุบัน สร้างความชำนาญ ทักษะ เกิดความรอบรู้ และทันสมัย ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ สร้างความจริงใจและใส่ใจต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ตอก [อ่านเพิ่ม…]

วิสัยทัศน์

ธันวาคม 25, 2017 ochagrou 0

แบรนด์โอชา มุ่งมั่นและตั้งใจการผลิตและมุ่งพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคทุกคน  แตกต่าง ง่าย และล้ำสมัยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

ก่อตั้ง

ธันวาคม 20, 2017 ochagrou 0

แบรนด์โอชา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในชื่อ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โรงงานตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู  59 จังหวัดสมุทรปราการ  บนเนื้อที่ประมาณ  15 ไร่ พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจนั้นมาจากรูปแบบครอบ [อ่านเพิ่ม…]