เรื่องอัพเดท

 

 

ด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อสร้างความมั่นใจทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค

 

 ความปลอดภัย  ( Safety)

 

 

แก่นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของแบรนด์โอชา  คือเครื่องจักร ควบคุมการผลิตเพื่อปลอดเชื้อ สิ่งเจือปน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน หรือก่ออันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

คุณภาพ  ( Quality)

 

 

ตั้งใจผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภค มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ  รอบคอบตรวจสอบและทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โอชามีคุณภาพจริงๆ

 

บริการสุดประทับใจ ( Impressive service )

 

 

ให้ความสำคัญด้านสัมพันธ์อันดี ระหว่างแบรนด์โอชา กับลูกค้า  และคู่ค้า  เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนับเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์โอชากับลูกค้า  เกิดความประทับใจก่อนรับบริการ และหลังบริการ เพื่อการก้าวสู่การเป็นครอบครัวแบรนด์โอชาในอนาคตแบบยั่งยืนต่อไป